onsdag 30 november 2022

Älvan: Julkalender

 Imorgon kommer barnen på Älvan öppna den första luckan på Älvans julkalender.


Bakom varje lucka finns ett papper där en konflikt som har anknytning till Kompisböckerna beskrivs.


Kompisböckerna:

Lugna ner dig

Dela med dig

Vänta på din tur

Säg stopp

Säg förlåt

Lyssna och kom överens

Prata om det

Samarbeta

Sprid glädje

Visa dina känslor

Pedagogerna dramatiserar konflikterna och reflekterar tillsammans med barnen över hur konflikterna kan bli lösta. Alla är välkomna att bidra med sina förslag och synpunkter.

Ex. Två barn vill ha samma leksak. Vad kan barnen göra? 

Förslag: Dela med sig. Förslaget och andra bidrag utvecklas sedan.


Förskolan ska ge varje barnförutsättningar att utveckla

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

- respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Läroplanen för förskolan (Lpfö 2018, s. 12)

tisdag 29 november 2022

5års gruppen

Idag har vi ritat med våra favorit färger och ritat det vi tänker med ordet vinter. Efter vi har gjort i boken så var det några som spelade spel och några lekte med Lego.

Enhörningen

Denna veckan kommer vi att avsluta dockhuset och fordons projektet för denna terminen och kommer ta upp det i januari. Nu är det julpyssel och lucia på schemat fram till sammanslagningen. Rönneholmsförskola 27\12-5/1-2023

tisdag 22 november 2022

Välkomna in till nya miljöer Trollet

Avdelningens lärmiljöer är i föränderlighet där miljöerna vill bjuda in barnen till lek och samspel med varandra och med materialet. 

måndag 21 november 2022

Konstruktion med snö

Barnen möttes av en snötäckt gård imorse vilket satte igång barnens lust att konstruera och skapa med snön! 


fredag 18 november 2022

Förskolebiblioteket Trollet

Igår gick en grupp från Trollet till förskolans bibliotek. Barnen fick strosa runt , bekanta sig med och uppleva miljön. En av barnen hittade boken ”Nej” som barnet önskade att läsa tillsammans. 
Personal och ledningen på Gyllebo förskola

Hej
Vi vill påminna om att inga vagnar får förvaras nära förskolans fasad på grund av brandrisk. 
Igår 221117 var brandinspektionen på plats och påpekade att det forfarande förvaras vagnar precis vid huset. 
Vi måste åtgärda detta snarast möjligt och ber er att respektera detta. 
Vi kommer hädanefter att behöva ta bort vagnarna som förvaras olovligt vid huset och placera de på säkert avstånd. Tack för er förståelse och samarbete!