måndag 14 januari 2019

Elefanten

God fortsättning!

Så var vi igång även här på bloggen. Vi ser fram emot den kommande terminen och hoppas att ni alla har haft en härlig jul och nyår.
En ny termin innebär också att nya papper ska fyllas i. Vi ber er att lämna in barnkort och schema blanketten till oss så fort som möjligt ifall ni inte redan har gjort det.

Med vänlig hälsning

Elefanten

fredag 11 januari 2019

Lejonet

God Försättning på det nya året önskar  personalen från Lejonets!
Nu har vi en ny termin framför oss och det är härligt att träffar barnen igen.
Denna vecka har vi gjort en intervju till de barnen som har kommit. Vi ska fortsätta  intervjua resten av barnen nästa vecka.
Vi har också lärt oss veckans dagar. Vi försöker att detta ska vara mer visuell, pratisk och verkligt så att barnen uppfattar den.

Intervjun handlar om rutiner. Syften med den här intervju är att vi vill veta om alla barn vet vad betyder ordet och vad de förstå om rutiner.

Intervju grupp 1
6 barn
Intervju grupp 2
4 barn

Vad betyder rutiner för dig?

Svar
 • på morgonen äter vi frukost
 • leka och vänta på de barnen som äter frukost.
 • Tvätta händerna
 • valp
 • gå på toaletten innan lunch eller efter har varit på gården
 • sitta på mattan
 • lugnar sig
 • godis
 • jag vet inte
 • lyssna på fröknar
 • näsa
 • äta lunchen
Nästa vecka vi ska fråga om rutiner  men vi ska använda annan ord som t.e.x
Vad brukar ni göra när ni är på förskola?
ha en fortsatt fin dag!


torsdag 20 december 2018

Lejonet

Eftersom barnen har varit inspirerade kring julen har vi pysslat, målat och varit mycket kreativa, Barnen gjorde julkort till föräldrar, målat fönster med julmotiv, julgran och till och med baka peppakakor.
Under pyssla har vi pratat om vilken färg har tomten. Vi har fått olika svar t. ex. rosa, gul, röd grön, silver men snögubbe alltid är vit.
Alla barn var delaktiga och hade det rolig och lärorik.

Förskolans läroplan 2018: "I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa".

Vi på lejonet önskar er en riktig God Jul och Gott Nytt År!

måndag 17 december 2018

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Förskolans plan finns nu uppsatt i kapprummen.
Mål 1 under utvecklingsområde Alla barns rätt till stöd: Planen mot diskriminering och kränkande behandling är väl känd av alla i personalen. Arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling genomsyrar verksamheten. Vi har ett särskilt fokus på det förebyggande arbetet genom att vara normkreativa (synliggöra, kritisera och förändra normer) i vårt bemötande mot barn och vuxna. (Kvalitetsplanen 2018/2019)

Beskriv planerade insatser.

- Personal, barn och vårdnadshavare är med i framtagandet av en uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Under läsårets genomför vi uppföljningar kring arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

- Under våra forumgrupper, vu-kvällar och verksamhetsutvecklingsdagar arbetar vi med att diskutera och problematisera begreppet normkreativitet. Vi använder oss av boken Normkreativitet i förskolan för att skapa en gemensam förståelse för arbetet med normkreativitet. Genom att utgå från gemensam litteratur kopplad till forskning arbetar vi fram en utbildning baserad på en vetenskaplig grund.

- Personalen arbetar aktivt med att lyfta likheter, olikheter och mångfald i barngrupperna på olika sätt. Vi gör detta exempelvis genom att läsa böcker som tar upp olikheter och likheter och genom att föra samtal med barnen där vi lyfter deras funderingar och ger utrymme för barnens resonemang. Vi använder litteraturen så att varje barn har möjlighet att känna igen sig själv eller att identifiera sig själv med de olika karaktärerna i böckerna. Böckerna används också för att visa andra sätt att vara än normen.

Beskriv på vilket sätt de planerade insatserna förväntas bidra till bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande (vilka effekter ser vi hos personalen, i barngruppen, i miljöerna?).

- All personal är väl förtrogna med planen mot diskriminering och kränkande behandling vilket leder till att personalen i högre grad kan förebygga situationer då kränkningar skulle kunna uppstå och därmed skapa bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Det finns en dokumentation i slingan som visar hur vi arbetat med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

- Personalen har ett kritiskt (reflekterande) tänkande kring sitt eget och andras förhållningssätt i mötet med barn och vuxna på förskolan.

- Barnens resonemang och funderingar kring likheter/olikheter och mångfald är synliga i den dagliga verksamheten genom dokumentationer av olika slag.


fredag 14 december 2018

Elefantens granar


Temat ”Naturen” fortsätter på Elefanten. I samband med att vintern har kommit och vi går mot juletider så har vi pratat om granar under den här veckan. Barnen har berättat att en del av de har också julgranar hemma hos de. Under samlingarna så har barnen fått fundera på frågor såsom vilken färg granar har, var de växer någonstans och kan man verkligen ändra färgen på granen. 

Tillsammans med barnen har vi konstruerat en gran. Elefantens egna julgran. Här har vi arbetat med matematik, på så vis att barnen använt sig av den geometriska formen triangel i sitt kreativa skapande samt diverse utstyrsel med diamantformade material.


I onsdags så gick en grupp iväg på utflykt för införskaffa granris. De kom hem med en hel påse fylld med granris. Innan lunchen samlade vi barnen för att denna grupp skulle berätta för oss andra vad de hade gjort och tillsammans så fick vi utforska granriset. ”Hur känns det?” ”Hur ser det ut?” ”Hur luktar det?”

Veckan avslutas med att barnen har pysslat (kreativt skapande) och skapat sina egna granar. Här har barnen först fått klippa ut tallrikar, därefter målat och slutligen klistrat fast granriset och en stjärna på toppen.

Vi önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År!
Mvh Elefanten

tisdag 11 december 2018

Delfinen


Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. (Lpfö 98, rev. 16)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. (Lpfö 98, rev 16)

Dessa två mål utgick vi ifrån när vi idag tillsammans med barnen gjort julkort.