måndag 20 maj 2019

Information från ledningen


Brandövning

Idag har Gyllebo förskola haft brandövning i samband med kontroll av larmcensorerna. Övningen gick bra och alla barn och personal kom ut till återsamlingsplatsen. Barnen var mycket duktiga och gjorde precis som vi tidigare övat. Brandövningen var oförberedd.

Vi vill dock påminna om att barnvagnar inte får finnas inne i lokalerna, eller direkt utanför entréerna då dessa kan hindra utrymningen. Vi ber er parkera barnvagnarna på hänvisad plats – mot Särskolans vägg.

Viktigt är också att ni som vårdnadshavare inte går in i lokalerna när brandlarmet gått, utan väntar utanför till dess att ni fått klartecken att gå in i lokalerna. Vi träffade tyvärr vårdnadshavare i lokalen efter det att vi utrymt och kontrollerat att förskolan var tömd. Vi ber er vårdnadshavare gå runt om och gå till vår återsamlingsplats som är i Mellanhedsparken bredvid tennisbanan.

Har ni ytterligare funderingar ta gärna kontakt med mig.

Anette Åkesson
Bitr förskolechef                

fredag 17 maj 2019

Pingvinen

I tisdags var vi tillbaka efter helg och utbildningsdag i måndags. Fullt av lek barnen var fulla av iver över att träffa varandra igen. Vi hade samling sjöng, dansade och vårt djurtema finns levande i det vi gör. Barnen var elefanter och svanar. 
Med sjalarna var vi havet, låga och höga vågor.
I torsdags firade vi förskolans dag. Massor med olika aktviteter ute bl.a. blåste vi bubblor, sång och dans. På eftermiddagen blev det grillad korv och teaterföreställning. 

Fredag samling med roliga djursånger och musik musik musik dans...
Härligt!!
Trevlig helg önskar Pingvinen


torsdag 16 maj 2019

Daniel Tiger och Zuper Unicorn

Idag har förskolorna i vårt område (Bellevue, Erikslust, Gyllebo, Mellanheden och Rönneholms förskola) fått besök av Daniel Tiger och Zuper Unicorn.

Daniel och Johanna, som jobbar som förste förskollärare i området, ville ge barnen en spännande upplevelse på Förskolans dag!

Förskolans reviderade läroplan som börjar gälla 1 juli i år slår fast:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga".

Det bästa Daniel Tiger och Zuper Unicorn vet är att LEKA! Men hur ska de göra när de vill leka olika lekar? Daniel Tiger vill leka flygplan och Zuper Unicorn vill leka polis. Daniel Tiger ber barnen om hjälp och får förslag som att först leka den ena leken, och sen den andra.

Vikten av lekens betydelse för barns utveckling och lärande kan inte nog betonas. I Barnkonventionens artikel nummer 31 slås fast att "barn har rätt till lek, vila och fritid."

I den nya läroplanen läggs det större betoning på just leken. "Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande."

Och vi blir ju aldrig för gamla för att leka!


fredag 10 maj 2019

Välkomna att fira förskolans dag med oss!


När:              Torsdag den 16 maj
Var:              Gyllbo förskolas gård
Tid:               Kl 1400-1530

Vi samlas ute på gården och äter mellanmål tillsammans. Vi bjuder på korv och bröd, dricka och kaffe. Aktiviteterna som barnen har gjort under förmiddagen kommer att finnas kvar ute på gården under eftermiddagen.

Vi hoppas på ett härligt försommar väder och att vi ses den 16 maj.

Välkomna önskar

Barn och personal
onsdag 8 maj 2019

Information från ledningen


Brandövning.
Idag har förskolan haft brandövning. Övningen gick bra och alla barn och personal kom ut till återsamlingsplatsen. Barnen var mycket duktiga och gjorde precis som vi tidigare övat. Brandövningen var oförberedd.

Även om övningen gick bra så finns det situationer som vi behöver bli bättre på. Barnvagnar får inte finnas inne i lokalerna, eller direkt utanför entréerna då dessa kan hindra utrymningen. Räddningstjänsten har en tidsram på fyra minuter för en utrymning och denna klarade vi.

Viktigt är också att ni som vårdnadshavare inte går in i lokalerna när brandlarmet gått, utan väntar utanför till dess att ni fått klartecken att gå in i lokalerna. Vi träffade tyvärr vårdnadshavare i lokalen efter det att vi utrymt och kontrollerat att förskolan var tömd.

Har du någon fråga eller fundering så kontakta biträdande förskolechef Anette Åkesson.Lars Norlin
Förskolechef.

tisdag 30 april 2019

Öppet föräldrarådVälkomna till Öppet Föräldraråd på Mellanhedens förskola
Onsdagen 15 maj 2019 kl 18:00-19:30

Detta föräldraråd är ett öppet möte för alla vårdnadshavare
som har sina barn på Gyllebo och Mellanhedens förskola,
då vi kommer att presentera följande från vår utbildning:

Ø Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18

Ø Övriga frågor

Vi vill gärna veta hur många som kommer så lämna talongen nedan till respektive avdelnings personal senast fredagen den 10 maj om ni kommer.

Har ni frågor och funderingar ni vill att vi skall ta upp
under kvällen, skicka dessa till förste förskollärare Johanna på johanna.hansen@malmo.se

Under våra öppna föräldraråd diskuterar vi inte enskilda barn/pedagoger/händelser som sker på förskolan utan dessa samtal sker i andra forum. Vi kommer fokusera på gemensam information och utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan mellan hem och förskola.

Med vänlig hälsning
Lars, Anette och Johanna
Ledningsgrupp Förskoleområde Innerstaden 2